l_prejst_na_obsah
l_stu_stu_nazov
l_stu_sc_nazov

Priestorové plánovanie

Maroš Finka a kol.

Autori vedeckej monografie „Priestorové plánovanie“ prinášajú po prvý krát na Slovensku ucelený pohľad na širokú interdisciplinárnu problematiku priestorového plánovania, ktoré chápu ako udržateľný vývoj a manažment územia/teritória. Kritériom pre zaradenie plánovacích aktivít po pojem „priestorové plánovanie“ je skutočnosť, že dávajú „geografické a teritoriálne vyjadrenie“ ekonomickým, kultúrnym a ekologickým politikám. Priestorové plánovanie so svojimi troma piliermi (krajinné plánovanie, strategické socio-ekonomické plánovanie, územné plánovanie) zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu pri zabezpečení harmonického a udržateľného vývoja spoločnosti. Monografia je venovaná východiskám pre všetky vyššie uvedené integratívne plánovacie činnosti, objasňuje ich systémové súvislosti a väzby na špecifické priestorovo relevantné plánovacie činnosti. Publikácia je určená študentom priestorového plánovania ako aj všetkým, ktorí sa zaoberajú priestorovým a sídelným vývojom (architekti, sociológovia, ekológovia a pod.)

Podrobnosti
 • Číslo ISBN: 978-80-88999-39-3
 • Formát: A5
 • Dostupnosť: skladom
Cena: 10,00 €

Podobné produkty

Najnovšie

Najpredávanejšie

Produkty

 • Šiltovka
 • Priestorové plánovanie
 • Základy manažmentu a podnikania
 • Kovové pero
 • Set perá
 • Mikina
 • Urbánna sémiotika
 • Mikina Nike s logom STU

Kontakt

STU Scientific, s.r.o.
Vazovova 5
812 43 Bratislava

+421 907 732952
info@stuscietific.sk
© 2024 STU Scientific